Obchodní podmínky

Podmínky nakupování na www.aurainstruments.com

Provozovatelem internetového obchodu aurainstruments.com - Aurainstruments, Zákamenné, 029 56 Zákamenné, IČO, DIČ. Nejsme plátcem DPH.

Zapsaný v obchodním rejstříku - č. OBU - NO - OZP - A - 2013/03866 - 2 č. živnostenského rejstříku 560-18284

Vždy budeme postupovat podle zákonů: Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů. Slibujeme, že při zacházení s nimi budeme vždy dodržovat všechny zákony a ještě více.

Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce,

Orgán dozoru: Inspektorát SOI pro Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
E-mail: za @ soi.sk


1. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.
2. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
3. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jménem EURO.
4. Při každé objednávce je třeba uvést všechny potřebné iniciály kupujícího. Každá objednávka je potvrzena.
5. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud například jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atd.


Ceny zboží jsou závazné, a to až do doby jejich změny.

1. aurainstruments.com si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, ​​či jiným způsobem vydaného oznámení.
2. Hlavní způsob objednání je prostřednictvím e-shopu, naplnění nákupního košíku a odeslání objednávky. Po dohodě je možné objednávat i telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně.
3. Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu, podstatný důvod je, že zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena.
Podmínky zasílání a způsob platby.

1. Při objednávkách budou účtovány expediční poplatky v hodnote 17 EUR;
2. Do zahraničí účtujeme poštovné dle aktuálního ceníku pošty, nebo kurýrní společnosti. Zboží zasíláme až po připsání platby na účet.
3. Zásilka je zasílána prostřednictvím České pošty jako obchodní balík, balík, dobírka nebo kurýrní službou.
4. Při platbě předem Prodejce zboží odesílá až po připsání peněz na jeho obchodní účet, které zaplatil Kupující po provedení objednávky.


Potvrzení objednávky a doprava

1. Každou objednávku potvrdíme zpětným e-mailem.
2. K odeslání zboží dojde nejpozději do 3-7 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
3. V případě, že nebudeme schopni zboží dodat do 7 pracovních dnů, okamžitě Vás budeme informovat.
dodání zboží

1. V SR dodací lhůta 3-12 pracovních dny od odoslání tovaru.
2. Do zahraničí expedování do 3-12 dnů od připsání platby na účet.
3. Zákazník přebírá od přepravní služby nebo pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní okamžitě - do jednoho pracovního dne - písemně nebo telefonicky prodejce.
Záruka a odpovědnost za vady zboží
1. Obecná ustanovení a definice

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2000 CFU o ochraně kupujícího při podomním prodeji a zásilkovém prodeje.

1.2. "Prodávající" je Aurainstruments, IČO, DIČ,

1.3. "Kupující" je subjekt, který u Prodávajícího uzavřel objednávku o koupi Zboží.
2. Vyřízení reklamace

2.1. V situaci, kdy je Zboží třeba zaslat Prodávajícímu, koná Kupující tak, aby byl Zboží zabaleno do vhodného obalu, který Zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého Zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Pro vyřízení reklamace potřebujeme kopii objednávky (také průvodní dopis s popisem závady v případě, že jste zboží zaslali). Náklady na dopravu hradí zákazník. Nejprve nás kontaktujte emailem nebo telefonicky a vyplňte a zašlete nám tento formulář na vrácení zboží / odstoupení od smlouvy. Zboží posílejte jako obyčejnou zásilku (NE jako dobírku).

3. Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží. V případě ukončení vaší reklamace nebo jiných informací, Vás zkontaktujeme.

3.1. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj zejména při:
• porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou
• používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží

4.Povinnosti při přebírání Zboží

4.1. Zákazník je povinen při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o nekompletnosti balení. Při osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat si obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nebudou akceptovány.

4.2. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně slovenského / českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

4.3. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

5. Osobní údaje a jejich ochrana

5. Prodávající www.aurainstruments.com je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky a zachází s osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů § 36 pds. 1 zákona č.122 / 2013 s registračním číslem.

5.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a emailovou adresu.


5.2. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské unii a zemí tzv. Bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

5.3. Kupující při odeslání objednávky vyjadřuje zvlášť i svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího. Kupující může kdykoliv písemnou formou odvolat tento separátní souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího aniž byla jakýmkoli způsobem ovlivněna nebo zmařena možnost provést uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím podle těchto všeobecných obchodních podmínek. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.6.1. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu nejvhodnější formu řešení reklamace.


6.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 15.08.2010. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním prodávaných produktů.

Nelze vymáhat peníze za zakoupené zboží žádnou cestou. V případě, že jsou splněny reklamační podmínky, je možné produkt reklamovat.

Reklamace

1. Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku.
2. Zákazník je povinen okamžitě po převzetí zásilky zboží prohlédnout a neprodleně oznámit případné závady výrobku na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3. Reklamované zboží musí být kompletní, v zásilce musí být přiložena kopie útržku z dobírky, případně jiný doklad o zaplacení a číslo účtu na který Vám budou vráceny peníze.
4. Před vrácením zboží je třeba vyplnit a poslat nám tento formulář o odstoupení od smlouvy / vrácení zboží.
5. Nárok na uplatnění záruky může zaniknout v následujících případech:
a. Zboží bylo poškozeno při přepravě: v případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu, je kupující oprávněn odmítnout převzetí.
b. Pokud dojde k porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
c. Neodbornou instalací, zacházením nebo obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze.
d. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci.
e. Zboží bylo poškozeno přírodními živly.
f. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

Stornování objednávky

Svou objednávku můžete stornovat předtím než Vám byla odeslána. Stornování objednávky nám prosím sdělte emailem nebo telefonicky, a to ještě před odesláním zboží.
Vrácení zboží a záruka vrácení peněz

Informace o tom proč nakupovat na aurainstruments.com

1. Zákazník má podle zákona č.108 / 2000 sbírky zákonů právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Má právo vrátit zakoupené zboží do 14 dnů od převzetí, bez udání důvodu - buď výměnou za jiné zboží ve stejné (případně i vyšší částce - záleží na dohodě s námi) nebo vrácením peněz (k vrácené částce se bohužel nemohou počítat přepravní náklady za poštovné, protože zboží bylo odesláno a poštovné se platí poskytovateli přepravy).
2. Před vrácením zboží je třeba vyplnit a poslat nám tento formulář o odstoupení od smlouvy / vrácení zboží.
3. Vrácené zboží musí být kompletní, neporušený, nepoužité, v původním stavu a schopné dalšího prodeje - v případě, že tyto podmínky nejsou splněny a vrácené zboží není kompletní, neporušený, nepoužité nebo v původním stavu, nebude moci být vrácena plná částka, ale částka snížena o vzniklé náklady spojené s dalším prodejem daného zboží.
4. Zásilka s vráceným zbožím musí obsahovat původní účtenku a číslo účtu, na který Vám budou vráceny peníze.
5. Při reklamaci nebo vrácení zboží jsou kupujícímu vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné - protože tyto služby byly poskytnuty. Zboží, prosím, zasílejte pouze běžnou balíkovou službou, dobírku nepřijímáme - před odesláním nás prosím nejprve VŽDY kontaktujte.
6. V případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt, bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout.
7. Pokud zjistíte, že vám byl omylem zaslán jiné zboží než jste si objednali, kontaktujte nás prosím okamžitě na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Budeme se snažit tuto záležitost co nejrychleji bezplatně vyřešit.

Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce,

Orgán dozoru: Inspektorát SOI pro Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
E-mail: za @ soi.sk

Odmítnutí, nevyzvednutí zásilky

1. Zákazník přebírá od přepravní služby nebo pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní okamžitě - do jednoho pracovního dne - písemně nebo telefonicky prodejce.
2. V případě odmítnutí nebo nevyzvednutí zásilky z jiného důvodu, než je uvedeno v bodě 1., je kupující povinen zaplatit prodávajícímu veškeré náklady spojené s dopravou tam i zpět včetně balného, ​​storno poplatku, dobírku atd. Částka se vypočte podle objednané služby. Objednávka bude zaslána se splatností 15 dnů od jejího vyhotovení.
3. Pokud kupující zboží nevyzvedne a vrátí se nám zpět, náleží prodávajícímu náhrada škody z titulu nedodržení podmínek kupujícím, kdy budou kupujícímu vyúčtovány prodávajícím oprávněně vynaložené náklady spojené s vybavením platné objednávky. Poté bude kupujícímu vystaven doklad na úhradu takto vzniklých nákladů se splatností 15 dní, v případě prodlení v platbě náleží prodejci penále ve výši 0,05%.

Alternativní řešení sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dnů ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "ARS"). Formou ARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 4 zákona č. 391/2015 CFU a sporů, jejichž hodnota nepřevyšuje 20 EUR. Návrh na zahájení ARS se podává k subjektu ARS podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Pokud jsou na ARS příslušné několik subjektů, právo volby, kterému z nich podá návrh, má spotřebitel. Kromě ARS má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný obecný nebo rozhodčí soud. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Ochrana osobních dat


    Provedením objednávky na www.aurainstruments.com Objednatel poskytuje ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") v platném znění Poskytovateli osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, telefonní číslo, emailová adresa, při možnosti dobírky i číslo účtu, za účelem provedení platné objednávky a uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím, plnění a dodatečného potvrzení podmínek kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb pokud nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami.

Poskytovatel poskytne osobní údaje Objednatele v nezbytném rozsahu třetím osobám:

- Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803 / S

- DPD - Direct Parcel Distribution SK s.r.o, Adresa společnosti: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO 35 834 498, IČ DPH- SK2021648739, Obchodní rejstřík okr. soudu BA1, oddíl SRO, Vklad č. 26367 / B

- Websupport, s.r.o. - IČO: 36 421 928, se sídlem: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd .: Sro, vložka č. 63270 / B

Poskytovatel postupuje při zacházení s osobními údaji Objednatele v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Jiným subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům zákazníků pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejména v průběhu správního či trestního řízení, ochrana práv spotřebitele). Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

    Osobní údaje bude Poskytovatel zpracovávat a archivovat v souladu se zvláštními předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a nese zodpovědnost za nepravdivost osobních údajů. Poskytovatel má právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci nebo blokování osobních údajů a další uvedené v § 28 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů.
    V případě zájmu dotčených osob o zasílání informací o nových nabídkách slevách nebo akcích - newsletter, co bude provedeno odklikům - dotyčná osoba dobrovolně souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje v rozsahu jména a emailové adresy za účelem oslovování o nových nabídkách. Souhlas se zpracováním osobních údajů dotyčná osoba uděluje na dobu 2 let. Dotyčná osoba má právo na opravu nesprávných, neaktuálních a neúplných osobních údajů, blokování osobních údajů a další práva uvedená v § 28 odst. 1 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
    V případě zájmu dotčených osob o informace o nabízených službách Poskytovatele formou vyplnění a odeslání formulára¬ online a offlinechatu ,, Poradíme ?? ", dotyčná osoba dobrovolně souhlasí s tím, aby Poskytovatel účelem odpovídání na dotazy dotčených osob zpracovával osobní údaje v rozsahu jména, emailové adresy a údajů dobrovolně poskytnutých. Souhlas se zpracováním osobních údajů dotyčná osoba uděluje na dobu 3 měsíců. Dotyčná osoba má právo na opravu nesprávných, neaktuálních a neúplných osobních údajů, blokování osobních údajů a další práva uvedená v § 28 odst. 1 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Respektujeme vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme třetímu subjektu vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech - zák. č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

Na veškeré námi nabízené zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží. Ke zboží přikládáme daňový doklad který je zároveň dodacím a záručním listem. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že zboží má vady, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Všechny reklamace vyřizujeme telefonicky nebo přes email. Kupující musí oznámit prodávajícímu zjištěné závady nejpozději do 1 dne ode dne převzetí zásilky. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé: nesprávným a neodborným použitím, vlivem povětrnostních vnějších vlivů, mechanickým poškozením, případně jinými vnějšími vlivy. Po obdržení Vaší reklamace budete o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován. Předmět určený k reklamaci musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání, spolu s písemným oznámením a přesným popisem závady, jinak bude reklamace neplatná. Při reklamaci je třeba předložit doklad o zaplacení, případně jeho kopii. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Dopravu reklamovaného zboží zpět kupujícímu hradí prodávající pouze při oprávněné reklamaci. Veškeré náklady spojené s neoprávněnou reklamací hradí kupující. Všechny reklamace posuzujeme nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení. Výsledek reklamace bude bez zbytečného odkladu oznámen zákazníkovi, zpravidla: telefonicky, písemně nebo emailem. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace výměnu zboží, případně vrácení peněz.


Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující / objednatel kdykoliv odvolat.

 

Soubory cookie


S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů.

Co jsou soubory cookie?
Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Jak používáme soubory cookie?
Tyto webstránky používají cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek.

Jak kontrolovat soubory cookie
Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

Jaké jsou vaše práva?

Z tohoto, že zpracováváme vaše osobní údaje, vám vyplývají několik práva. V případě, že si uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vyřízení Vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Uplatnit vaše práva si můžete zasláním emailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje uvedené v části kontakt.

Ve vaší žádosti prosíme uvést: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště.

Při neposkytnutí uvedených údajů, nebude možné vaší žádosti vyhovět. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytly osobní údaje neoprávněné osobě.

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje, a pokud vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na opravu

Splést se může každý. Pokud se domníváte, že naše společnost o vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete využít toto právo přímo v nastaveních vašeho účtu v sekci "Můj účet" nebo nás požádat o jejich opravu.

Právo na vymazání (právo na zapomnění)

Máte právo na vymazání vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a nevztahují se zákonné výjimky:

údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly

odvoláte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ

namítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu

osobní údaje zpracovány nezákonně.

Právo na omezení zpracování

Máte také právo nás požádat o dočasné omezení zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě souhlasu a / nebo smlouvy a zpracováváme jejich automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje lze přenést i jiné osobě, proto pokud je to technicky možné, přeneseme na Vaši žádost Vaše osobní údaje přímo k Vámi zvolenému provozovateli.

právo namítat

Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva namítat proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu.

Vždy máte také právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.

Děti do 16 let

Pokud se použije čl 6 odst. 1 písm. a), v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti adresovanou přímo dítěti je zpracovávání osobních údajů dítěte zákonné, pouze pokud má dítě alespoň 16 let. Pokud má dítě méně než 16 let, takové zpracovávání je zákonné pouze za podmínky a v rozsahu, v jakém takový souhlas vyjádřil nebo schválil nositel rodičovské zodpovědnosti.

Při dítěti mladším 16 let, zpracování osobních údajů bude zákonné pouze za podmínky a v rozsahu, v jakém takový souhlas poskytl nebo schválil její zákonný zástupce.

Souhlasem s obchodními podmínkami v eshopu aurainstruments.com souhlasím, že splňuji všechny podmínky stanovené eshopem aurainstruments.com, mám více než 16 let, nebo nakupuji se souhlasem oprávněné osoby a souhlasím se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro úspěšné zpracování a vybavení vaší objednávky k největší vaší spokojenosti.

Naše největší radost je úspěšně vybavena objednávka a postupem času se nám to daří stále více. Těší nás vždy, když můžeme splnit vaše očekávání a požadavky a častokrát se nám podaří zajistit dodání vaší objednávky i rychleji než je určeno.

Nemáme v úmyslu zneužívat vaše osobní údaje a potřebujeme je pouze na úspěšné zpracování objednávky.

Námi zasílány emaily neobsahují skrytou reklamu ani nic nevyžádané, snažíme se pouze odprezentovat a podělit se s vámi o zajímavé novinky, nebo nějaký zajímavý produkt, který jsme do naší nabídky doplnili


Závěrečná ustanovení